Skolbiovisningar under VT 2019

VÄLKOMNA TILL SKOLBIO PÅ FOLKETS BIO UMEÅ
VÅRETERMINEN 2019.

Det är med stolthet och glädje som vi avslöjar vårt program för våren 2019, fyllt med spännande titlar. Filmer som ger elever chansen att öppna upp sig för nya äventyr, språk, tankar och upplevelser, och som kan samtidigt ge möjlighet att känna igen sig och reflektera över sin omvärld. Vi har valt en bredd av olika filmer med förhoppningen om att det ska locka ännu fler till skolbio.

Med skolbion vill vi uppmuntra till att se potentialen av film som en del av utbildningen, och att ställa frågor kring filmen och diskutera vad den kan betyda. Men vi vill även stimulera till en diskussion om själva filmupplevelsen i sig, Det är viktigt att filmen som konstyttring också ställs i fokus.

I läroplanen står det bland annat att ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”. Skolbion kan hjälpa till med detta uppdrag och de filmer som visas här kan användas inom undervisningen i många olika ämnen, t ex samhällskunskap, svenska, språk, bild, musik och historia.

Vi erbjuder skolbio till hela grundskolan från förskolan till och med gymnasiet under fyra veckor utspridda under terminen. Det blir en mjuk uppstart i februari med 2 dagar under vecka 9, då vi bland annat visar två klassiker (barnfilmsklassikerna Fimpen och Fucking Åmål, som nyss firade 20 år) och filmer med fokus på det samiska språket (Sameblod, Alfons leker Einstein). Under hela veckorna 12, 15 och 21 visas både nyare titlar (Sagoland, Mary och häxans blomma, Supa Modo, På rymmen i Rom, BlacKkKlansman, Goliat), hyllade skolbiofilmer (Ugglor och möss, Fröken omöjlig, Hördur) och en favorit i repris (Sameblod). Visningarna kostar 30 kr per elev och pedagog.

Många av filmerna som visas har en tillhörande handledning som är ett bra verktyg för att ta sig an filmen i klassrummet. Handledningarna går att ladda hem på vår hemsida. I programmet som ni hittar på första sidan finns även exempel på diskussionsfrågor som går att applicera på de olika filmerna.

Bokning

- Den reguljära skolbion bokas nedan och kostar 30 kr / elev och pedagog
- Bokat antal elever debiteras efter visningen
- Alla besökare, både elever & lärare, behöver bokad plats

Bokningen öppnar: tisdag 8/1.

Avbokning

Avboka genom att maila anna@skolbioumea.se senast 2 veckor innan visning

Varmt välkomna att boka!