Sameblod

Elle Marja går på samisk internatskola med sin lillasyster och ska snart ta över som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv, långt borta från bybornas hårda ord och förakt och skolans kadaverdiciplin och kolttvång. Allt faller samman efter de rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan och Elle Marja bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas kläder och identitet och rymmer till Uppsala - men att byta liv visar sig vara mycket svårare än hon trodde.

Sameblod verkar som utmärkt underlag för att diskutera de grundläggande värderingar läroplanen ger uttryck för. Skolans mål är enligt läroplanen att ”medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen”. Frågor kring identitet och sammanhållning är betydelsefulla även när man studerar integrations- och diskrimineringsfrågor bland olika minoritetsgrupper. Redan i årskurserna 4–6 utgör samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige och de nationella minoriteternas rättigheter ett centralt innehåll. Här ska eleverna ha fått ”förståelse för och kännedom om att det nns särskild lagstiftning för att skydda de nationella minoriteternas möjligheter att bevara och utveckla sina språk och kulturer”.
- Utdrag ur filminstitutets handledning, nedladdningsbar nedan

Handledning på samiska går att ladda ner via denna länk:
http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpeda...

Språk: 
Svenska
sydsamiska
Land: 
Sverige
År: 
2017
Textat språk: 
Svenska
Rekommenderad ålder: 
13 år och uppåt
Längd: 
110min
Regissör: 
Amanda Kernell
Filmhandledning: