Skolbiovisningar under VT-2020

Denna termin bjuder vi in till fem spännande filmer som passar från förskolan och upp till gymnasiet. Filmerna är fördelade på nio visningar utspridda över terminen. Det är filmer som utspelar sig i rymden, i Libanon, Georgien och i Sverige på 1910-talet.

Med skolbion vill vi uppmuntra till att se potentialen av film som en del av utbildningen. Vi vill att eleverna ska få se rörliga bilder de inte skulle sett annars, lära sig ställa frågor till filmen, vad den kan betyda och vad den kan säga oss. Men vi vill även stimulera till en diskussion om själva filmupplevelsen i sig. Det är av vikt att filmen som konstyttring sätts i fokus. Till filmerna finns handledning med förslag hur ni kan arbeta vidare efter skolbiobesöket.

Filmerna som visas har en tillhörande handledning som är ett bra verktyg för att ta sig an filmen i klassrummet. Handledningarna samt ytterligare information om alla filmer hittar ni på vår hemsida. Längre bak i det här häftet finns även exempel på diskussionsfrågor som går att applicera på de olika filmerna.

Bokning

Bokning sker via formulär för varje film och visning nedan
Fri entré och först till kvarn att boka gäller
Bokningen öppnar: 8/1 08:00

Avbokning

Avboka genom att maila anna@skolbioumea.se senast 2 veckor innan visning


VÄLKOMNA TILL SKOLBIO PÅ FOLKETS BIO UMEÅ VÅRTERMINEN 2020